1. Ako sa Lenin dostal k moci

13.10.2009 20:23

7.11.1917 - Veľká októbrová revolúcia v Petrohrade (VOSR)

 -krížnik Aurora - veľká vojenská loď, ktorou Boľševici vystrelili na Zimný palác, bol to signál na začiatok vzbury

Dočasná vláda sa nedokázala brániť a boľševici v priebehu ďaľších mesiacov ovládli celé Rusko.

Najvýznamejšie ciele a skutky boľševikov:

 -boľševici postupne zakázali činnosť ostatných politických strán a nastolili diktatúru

 -zakázali a prenasledovali všetko, čo nebolo v súlade s boľševickými ideami

 -kruto potláčali cirkev i náboženský život

 -školy, knihy, obrazy, romány museli byť podriadené ideám boľševizmu

 -konečným cieľom boľševikov bolo nastolenie komunizmu nielen v Rusku, ale aj na celom svete

 -komunizmus:poriadok, v ktorom by každý občan pracoval podľa svojich schopností, dobrovoľne, bez nároku na mzdu; potrebné veci by dostával od štátu. Chceli, aby si všetci ľudia boli rovní.

 -kto s komunistickými myšlienkami nesúhlasil, bol prenasledovaný

 -proti nepohodlným ľuďom zasahovala tajná polícia (KGB)

 -milióny ľudí sa ocitli v pracovných táboroch (GULAG), väzeniach, vo vyhnanstve na Sibíri alebo zomreli ako bezmenné bytosti v masových hroboch

—————

Späť