História výpočtovej techniky

08.09.2009 18:06

-prvé stroje vznikli v r. 2000 p.n.l.

-prvý počítač - Abakus

-B. Pascal vymyslel prístroj Paskalína (funguje na princípe tachometra)

-Parný počítač Babbage - veľkosť futbalového ihriska

-prvý elektronický počítač - ENIAC

Doplnkové učivo k téme si môžete pozrieť na www.gymsnv.sk/~sestakova/index12b.html  

1.generácia-elektronka

2.generácia-tranzistor

3.generácia-chip

4.generácia-chip

IBM               MSDOS

PC                microsoft diskový operačný systém

1917-prvý APPLE

APPLE-Jobs

MSDOS-Gates,Allen

—————

Späť