Jednoslovné a viacslovné pomenovania

08.11.2009 15:43

V dnešnej dobe sa preferuje trend ekonomizácie vyjadrovanie(viacslovné pomenovania skracujem,skracujeme vety,vynechávame neplnovýznamové slová,...). Sú situácie ktoré si vyžadujú prestné označenie veci,predmetu,javu,skutočnosti,ktoré sa velakrát dá väčšinou len prostredníctvom viacslovných pomenovaní.Rozdiel medzi viacslovnym a združeným pomenovaním je v tom ,že:

-združené majú stale rovnaký tvar(dopravná značka,..)

-viacslovné sú spojenia 2-viacerích slov ktoré nemajú ustálenú formu,autor ich vytvára podla potreby(velká vstupná hala,...)

Pri združenom,jednoslovnom a viacslovnom pomenovaní sa používajú zásady univerbizácie a multiverbizácie. 

—————

Späť