Konspekt, koncept, poznámky

07.10.2009 20:02

Poznámky:

-krátky záznam, zápis textu vypočutého a prečítaného

-obsahujú najdôležitejšie údaje, informácie z textu, ktroé majú najčastejšie podobu viet

-neobsahujú nedôležité opisné alebo spájajúce myšlienky

 

Konspekt:

-krátky obsahovo presný záznam prečítaného, počutého

-prierez textom, prednáškou

-farebne graficky zvýrazniť najdôležitejšie informácie

 

Koncept:

-prvé spracovanie, prvopis (nečistopis) prednášky, knihy, slohovej práce  

—————

Späť