LITERATÚRA: (bez nadpisu)

19.10.2009 20:08

V literatúre ako umeleckom druhu rozlišujeme jednotlivé umelecké obdobia od starovekých literatúr cez stredoveké až po novovek:

1. Klasicizmus - osvietenstvo:

-rozvíjal sa v 17.-18. storočí

-vedúce osobnosti: Hollý, Kollár, Bajza, Bernolák, Fándly-okrem umeleckej tvorby boli činní aj v osvete, politickom svete a spoločenskom dianí, snažili sa o uzákonenie spisovnej slovenčiny (J. I. Bajza, A. Bernolák),

-Kollár a Hollý vypracovali stratégiu osamostatnenia a vytvorenia samostatného Slovenska Ideu slovanskej vzájomnosti

2. Romantizmus:

-obdobie plné kontrastov, rozporov, citových výkyvov

-mnohí autori čerpali z ľudovej slovesnosti, dominuje Štúrova škola, uzákonenie spisovnej slovenčiny (Štúr, Hurban, Hodža), Meruôsmy revolučný rok 1848 

—————

Späť