LITERATÚRA: Ľúbostná lyrika

11.10.2009 18:19

Základom lyriky sa stali jednoducho rozpracované, rozpracované myšlienky - veršíky alebo jednoduchou melódiou podfarbené piesne.

Najčastejšie však riešili vzťahy medzi ľuďmi (rodič-dieťa), no hlavne lásku dvoch ľudí. Táto lyrika je popretkávaná množstvom umeleckých prostriedkov.

Ľúbostná poézia mala podobu v staršej slovenskej literatúre aj ako láska jednotlivca k vlasti (od klasicizmu, osvietenstva, romantizmu, preromantizmu). Autori sa svojimi citmi obracali k vlasti, riešili národnostné a jazykové otázky, záležalo im na osude ich národa.

Napr: Ján Kollár-Slávy dcéra, Ľudovít Štúr - Rozlúčenie (orig. Rozžehnání

—————

Späť