Multiverbizácia, univerbizácia

14.09.2009 18:12

Multiverbizácia - rozširovanie základného významu, tvaru slova-Ochtinská aragonitová                                    jaskyňa

Univerbizácia - skracovanie viacslovných pomenovaní-obývačka, vrchný, trvalá,                                           minerálka, vodičák 

 

—————

Späť