Periférne zariadenie

30.09.2009 21:25

 Elektronické zariadenie,ktoré umožňuje človeku ovládať PC.

Periférne zariadenie:monitor,klávesnica,myš,hard disc,ramka tlačiareň

Vstupné:myš,klávesnica,mikrofon,touchpad,tracball

Výstupné:monitor,repráky,tlačiareň,projektor

Vstupno-výstupné:HDD,DVD,CD,USB

Myš:optická----------drôtová

                                                  ERGONOMICKE

        mechnická-----bezdrôtová

Klávesnica:drôtová----------úplná-------s národným prostredím 

                   bezdrôtová-----neúplná----bez národného prostredia

Monitor:-------CRT

              -------LCD

              -------PLAZMA

              ------OLED

Tlačiareň:-----ihličková

                -----atramentová

                -----laserová

—————

Späť