Pojmy z písomky, ktoré by sme mali vedieť

11.10.2009 18:07

Priama reč je prehovor jednej osoby komentovaný uvádzacou vetou.

Replika je prehovor filmovej, dramatickej alebo literárnej postavy.

Sociálna balada rieši základné sociálne problémy svojej doby, medzi jednotlivými sociálnymi vrstvami. Napr: P.O. Hviezdoslav - Zuzanka Hraškovie

Autorské poznámky sú dôležitejšie ako režijné, sú ako komenáre ku hereckým, zákulisným prácam, postavám...K finálnej podobe diela sa autor môže vyjadriť autorskými poznámkami a vyjadriť spokojnosť alebo nespokojnosť.

Eufónia je ľubozvučnosť, opakom je kakofónia-neľubozvučnosť. Autor zámerným hromadením hlások evokuje príjemné alebo nepríjemné pocity napr: Eufónia - vlnenie Dunaja: Duní Dunaj a luna za lunou..., Kakofónia: A v tom tŕní chrastie rastie...

Citát je doslovné opakovanie niekoho výpovede.

Reprodukcia je prerozprávanie hlavnej myšlienky vlastnými slovami.

Kontrast je nesúlad - čierna-biela 

 

—————

Späť