Pravopis slov cudzieho pôvodu

07.10.2009 20:07

 Pravopis a výslovnosť slov cudzieho pôvodu v slovenčine prinášajú tieto vlastnosti:

1. Výslovnosť s grafickou podobou sa nezhoduje, slovenčina preberá slová v pôvodnom pravopise (computer, chip, e-mail)

2. Pre cudzie slová neplatia pravidlá slovenského pravopisu (y po tvrdých spoluhláskach, ia,ie,iu nezmäkčujú, neplatí zákon o rytmickom krátení...) - kinetóza, gitara, gigantický   

—————

Späť