Výpočet zloženia roztokov

25.10.2009 10:32


Výpočet zloženia roztokov

Hmotnosť rozpustenej látky v roztoku môže byť rôzna.

V chémii,ale aj v bežnom živote používame zriedené roztoky,kde musíme poznať hmotnosť jednotlivých zložiek roztoku.Na toto vyjadrenie zloženia používame hmotnostný zlomok w.

w=m(A)/ m(roztoku) m(roztoku)=m(A)+m(r=roztoku)ň

V bežnej praxi sa často zloženie roztoku udáva v hmotnostných percentách= W=w.100%

Príklady:

1.Koľko g cukru a vody sa nachádza v 200g roztoku s w=0,2?

W=0,2                                 w=m(A)/mr

m (A)=?                              m (A)=w.mr

m (H2O)=?                         m (A)=0,2.200g

mr(r=roztoku)                    m (A)= 40g

w=0,2                                m (H2O)= mr-m(A)

                                         m (H2O)=200g-40g

                                         m (H2O)=160g

2.Koľko g kyseliny octovej naliala gazdiná do šalátu,ak použila 40g octu,a keď vieme,že ocot je 8%r kyseliny octovej?

m (A)=?                              w =m (A)/mr

m r= 40g                             m (A)= mr. w

W=8%                                 m (A)= 40g.0,08

w=0,08                               m (A) = 3,2g

 

3.Uvedené roztoky cukru zoraďte podľa vzrastajúceho hmotnostného zlomku:

   a)20g 5% r= 0,05 

  b)40g 3% r=0,03

c)10g r w=0,1

d)50g r w=0,06

A teraz to urobte podľa cukru:

a)m r =20g                             m (A)= 20g.0,05

w= 0,05                                  m (A)=1g

m (A)=?

b)m r=40g                              m (A)= 40g.0,03

w=0,03                                   m (A)=1,2g

m (A)=?

c) m r=10g                            m (A)=40g.0,1

w= 0,1                                  m (A)=1g

m (A)=?

d) m r=50g                              m (A)=50g . 0,06

w=0,06                                   m (A)= 3g

m (A)=?

 

D.Ú. Uvedené roztoky soli zoraďte podľa klesajúcej hmotnosti soli.

a)25g 10%r =0,1

b)17g w=0,004

c)80g 30% r =0,3

d)50g w=0,01

D.Ú. v učebnici si prepočítať všetkých 5 príkladov do zošita.

 

 

 

 

 

 

 

 

—————

Späť