Zoznam odporúčanej mimočítankovej literatúry

04.09.2009 15:17

Ján Navrátil - Strieborné šaty

Ján Navrátil - Oči

Tomáš Janovic - próza podľa vlastného výberu

Jaroslava Blažková - Môj skvelý brat Robinson

Peter Holka - Normálny cvok

Ľudo Ondrejov - Príhody v divočine

Ľudo Ondrejov - Zbojnícka mladosť

Knihy, ktoré si chcete vypožičať z knižnice A. Bernoláka v NZ si môžete skontrolovať na stránke www.abkniznica.sk.

—————

Späť