2. Mussolini a jeho čiernoodenci

26.10.2009 16:52

 Situácia v Taliansku bola po prvej svetovej vojne veľmi zlá - znehodnotené peniaze, veľká nezamestnanosť, nespokojnosť s územnými ziskami Talianska, povojnová depresia.

Ako sa Mussolini dostal k moci:

Mussolini začal zvolávať verejné zhromaždenia, kde sľuboval, že všetky problémy vyrieši, len čo sa dostane k moci. Zavedie vládu silnej ruky, ktorú budú všetci poslúchať. Sľuboval lepšie mzdy, nezamestnaným prácu, firmám lepšie zisky - sľuboval všetkým všetko. Zo svojich prívržencov si vytvoril ozbrojené oddiely - nosili čierne uniformy, ktoré využíval na zastrašenie opozície. Začali sa nazývať fašisti.

 

Čo je fašizmus?

Je to odvodené od slova fasces - zväzky prútov ovinutých červenými remeňmi so sekerou uprostred. V starovekej Rímskej ríši to znamenalo moc mesta, štátu alebo ríše nad životom a smrťou občanov. 

V r. 1922 Mussolini zorganizoval "Pochod na Rím" - státny prevrat a dostal sa k moci. 

Mussoliniho opatrenia po nástupe k moci:

Kráľ poveril v októbri 1922 Mussoliniho, aby zostavil vládu. To bol koniec demokracie V Taliansku na niekoľko desaťročí. Mussoliniho strana odstránila všetky občianske práva a slobodu, podriadila si vedenie štátu, súdnictvo, školstvo, kultúru a kázala ľuďom, ako sa majú správať. Všetkých politických protivníkov postavila pred mimoriadny súd, kde sa nemohli obhajovať a väčšina bola odsúdená na 20 rokov väzenia, alebo boli vykázaní na žitie na Liparských ostrovoch. Situácia v Taliansku naznačovala, že v európskych štátoch sa demokracia neudrží. 

 

 

—————

Späť