Rozdelenie :)

V tejto sekcii nájdete kompletne všetky učivá z ktoréhokoľvek predmetu. Keďže stránka má obmedzenú pamäť na pridávanie obsahu, po písomke sa všetky predchádzajúce učivá vymažú. A aby ste si nemysleli, že v tejto sekcii nič nie je, všetky predmety sú vypísané v menu :):)

P.S: Ak by boli sťažnosti ohľadom hociktorého premetu, hovorte to človekovi, ktorý za to zodpovedá ;) 


Rozvrh