4. Míľniky vedy a techniky

09.11.2009 18:09

V medzivojnovom období sa rozvíjala veda a technika. Vedci sa dozvedeli ako rozbíjať jadro atómu, Iréne a Frédéric Curierovci zistili, že atómy sa stávajú rádioaktívnymi, ked sú bombardované neutrónmi. Talian Enrico Fermi uskutočnil prvú riadenú reťazovú reakciu.

Z Einsteinových teórii sa vyčlenil vedný odbor - astrofyzika, roku 1930 objavili vedci planétu Pluto.

V chémii nastala éra plastov - vyrábali sa plasty, syntetické hmoty, veľký úspech mal nylon.

Významný objav bol elektrónový mikroskop, vďaka ktorému v lekárstve objavili mnoho nových vitamínov a hormónov. V r. 1921 objavili inzulín, v boji proti infekciám pomáhali nové antibiotiká.

Technickým pokrokom bolo uplatnenie elektrickej energie, elektromotor nahrádzal parný motor. Významné úspechy boli aj v rádiotechnike, elektrotechnike a komunikačných prístrojoch (telefón, telegraf...) V r. 1919 francúzsky Citroën vytvoril prvé auto. Briti vyrábali austiny, taliani fiaty. Veľmi známy bol volkswagen a v USA ford.

—————

Späť