Domáce úlohy na 23.10.2009

19.10.2009 20:19

 Slovenský jazyk, zbierka úloh: 21/2, 22/3

—————

Späť