Geologické procesy

08.11.2009 17:00

Geologický proces,je proces,ktorým sa mení tvar Zeme.

Zdroje energie:

1.Slnko(teplo)

2.Mesiac(príťažlivosť)

3.Zem(gravitácia,zemské teplo)

Slnko-teplo-zmeny teploty môže spôsobiť zvetrávanie.

-spôsobuje pohyb vzduchu (veterná erózia)

-spôsobuje vodné prúdy(erózia)

-obeh vody

Mesiac-príťažlivosť

-príliv,odliv(šúpu sa horniny) -4x

Zem-gravitácia

-spôsobuje usadzovanie hornín,pohyb tečúcej vody

-pohyb ľadovcov

Zem-zemské teplo

-pohyb litosférických platní-s tým suvisí vrásnenie,sopeč.činnosť

 

—————

Späť