Lesy

14.12.2009 14:23

Lesy:40% rozlohy SR(10% sú poškodené) rôznym hmyzom,hubami,plesňami,alebo sú znečistené človekom

-rôzne prír.kalamity -víchrice,povodeň,požiar

 Živočíšstvo SR

1)oblasť stepných živo.-10-13% živočíšných druhov SR-hrabavé vtáky(jarabica,bažant,drob veľký).spevavce,holub,hlodavce,zajace,myši,krčky,srny,diviaky

2)oblasť lesných živo.-v list.lesoch -78% druhov SR,10% v ihlič.,jeleň,diviak,rys ostrovid,zubor európsky,vlci,líška,spevavce,tetrov hlucháň

3)oblasť vysokohorských živ.-kamzík,svišť,orol skalný-všetky sú chránené

4)oblasť vôd-zvyšné 4%,ryby,obojživelníky,vydra

Vodné vtáky:labute,kačice,husi

Vplyv človeka:

1)pozitívny:vyhlasujeme zvieratá za chránené,chránené územia,chráni sa živ.priestor živočíchov

2)negatívny:nadmerný lov zveri,pytliactvo,narušovanie ich územia,napr.poľn,priemyslom,odvodňovanie,odlesňovanie

Chránené zvieratá SR:vysokohorské-kamzík vrchovský,svišť skalný,orol skalný,drop veľký,rys ostrovid

chránené ryby:losos dúhový,korytnačka močiarna,pstruch potočný,salamandra škvrnitá,rosnička

chránené druhy rastlín:plesnivec

 

—————

Späť