Podpovrchová voda

07.11.2009 17:08

a) pôdna

b)podzemná:

1. TERMáLNA VODA:

-Piešťany (78°C), Podhájska, Patince, Dudince, Číž, Sliač, Rajecké Teplice, Trenčianske Teplice, Turčianske Teplice

-liečba, rekreácia

-musí mať min. 15°C

2. MINERáLNA VODA:

-Slatina, Santovka, Budiš, Rajec, Gemerka

-Liečba, zdroj pitnej vody

-musí mať min. 1g/1 liter vody

3. ARTéZSKA VODA:

-voda s napätou vodnou hladinou na nepriepustných horninách

-NZ, Šaľa, Trnava, Galanta, Sládkovičovo, BA, Východoslovenská nížina, Juhoslovenská kotlina

4. KRASOVá VODA:

-iba v jaskyniach

-je chránená (veľmi studená, čistá)

 

Gejzíry:

-iba jeden - Herľany (Slanské vrchy)

-je studený = jediný studený gejzír v strednej Európe

 

Ochrana vôd Slovenska:

-poľnohospodárstvo, priemysel (odpadové vody), mestské sídla (splaškové, odpadové vody), doprava (únik olejov)

-najznečistenejšie rieky: Nitra, Váh

—————

Späť