Pôdy SR

08.11.2009 18:43

Pôdne druhy:

-delia sa podľa veľkosti zŕn

a)jemnozeme:

 1. Piesočnaté:

   -menej úrodné 

   -nachádzajú sa: Záhorská nížina, Východoslovenská nížina

   -rastú na nich hlavne borovice 

 2. Hlinité:

   -najúrodnejšie pôdy (černozem, hnedozem)

   -na Podunajskej nížine, Východoslovenskej nížine

 3. Ílovité:

   -menej úrodné

   -na kotlinách, pri riekach, horách 

 

b) skeletnaté:

  -iba vo vysokých pohoriach

  -obsahujú kamene, skaly

 

Pôdne typy:

   -skupina pôd, ktorá vzniká za rovnakých podmienok

      -podmienky: teplotné, zrážkové, vegetačné

1. Nivná a lužná zem:

  -tesne pri rieke

  -rastú na nich lužné lesy (vŕba, topoľ, jaseň, jelša)

  -ak je suchý rok, tak je čiernica najúrodnejšia na SR

2. Černozem a hnedozem:

  -úrodné typy

  -využitie v poľnohospodárstve

3. Kambizem:

  -najrozšírenejší pôdny typ SR

4. Podzol:

  -lesná kyslá pôda, menej úrodné

  -rastú iba ihličany (smreky, borovice)

5. Ranker:

  -na vrcholoch hôr

  -obsahuje skaly, kamene

6. Rendzina:

  -iba na vápenci, jadrových pohoriach

 

OCHRANA PôDY:

-poľnohospodárstvo (postreky, hnojivá, používanie mechanizmov), priemysel, doprava, odlesňovanie (erózia)

-pôdu chránime zelenými zákonmi, napr: zákaz stavby na ornej pôde

-chránime ju zalesňovaním, zatrávňovaním, používajú sa vetrolamy

 

 

 

 

—————

Späť