Pozvánka

10.11.2009 19:13

Zvláštnosťou poznámky je, že môže byť ladená oficiálne (mestské podujatie, rodičovské stretnutie, mítingy) ale aj súkromne (pozvánka na promócie, rodinné oslavy, svadbu). Na základe toho volíme aj formuláciu a obsah pozvánky.

Z lexikálnych prostriedkov podľa obsahu a adresáta používame rozmanitý slovník, neprípustné a nevyhovujúce sú nespisovné výrazy (dialektizmy, slang, vulgarizmy, žargón, argot, familiarizmy...)

Pozvánka musí obsahovať:

1. Adresáta

2. Udalosť, na ktorú sa viaže pozvánka

3. Miesto, čas program

4. Význam, zmysel, účel

5. Odosielateľ

Krátke adresné oznámenie o pripravovanej akcii alebo podujatí sa nazýva pozvánka. Pozvánka obsahuje výzvu, žiadosť alebo prosbu o účasť. 

V pozvánke je dôležité uvádzať presné údaje o mieste chystanej akcie.

—————

Späť