Present Perfect

09.11.2009 17:28

Affirmative:

have or has+past participle

1)regular-worked,lived

2)irregular-3rd from

I have read 2 cooks about history.

Questions:

Have I read 2 books?

Negative:

I have not read 2 books.

Použitie:1)nevieme kedy sa to stalo

2)stalo sa to v minulosti,ale má dopad na súčastnosť

3)dej sa začal v minulosti a trvá doteraz

4)príslovky času,príslovkové určenia času

1.krátke: have not,has not:ever,never,just,already

koniec vety:before,yet,recently

dlhé:today,this week ( na koniec,alebo začiatok)

 

 

—————

Späť