Rastlinstvo SR

10.11.2009 18:16

a) podľa nadmorskej výšky: 

Dubový stupeň:

-rastú duby, hraby, liesky

-do 550 m.n.m.

-pôdy: hnedozeme, kambizeme (úrodné)

-často odlesňované (poľnohosp.)

Bukový stupeň:

-buk, jedľa

-750-1200 m.n.m.

-pôdy: kambizem, podzol

Smrekový stupeň:

-smreky, borovice, smrekovce

-1600-1700 m.n.m.

-pôdy: podzolové

HORNá HRANICA LESA:

-do 1700 m.n.m.

-teplota počas roka max. 3 mesiace v roku dosahuje 10°C

 Kosodrevina: 

-iba borovica horská (chránená)

-do 1800 m.n.m.

 Lúky, pasienky:

-trávy, byliny, pestrofarebné kvety

-max. do 2100 m.n.m.

 Machy a lišajníky: 

-machy, lišajníky, chránené rastliny (plesnivec, horec)

-do 2656 m.n.m.

 

b) podľa výšky vody (riečnej, podzemnej):

-lužné lesy:

    -mäkký lužný les (tesne pri vode) - vŕba, topoľ

    -tvrdý lužný les - jaseň, jelša

 

c) podľa podložia:

-vresoviská:

      -vres obyčajný

      -na skalách (horách)

-sutinové lesy:

      -iba na sutine (popadaný materiál)

      -na úpätí hôr

      -javor, lipa, brest

 

OCHRANA RASTLíN SR:

-endemity:

      -iba na jdnom mieste sveta

      -lykovec muránsky, stračia nôžka tatranská

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

—————

Späť