Rozdelenie :)

03.08.2009 18:26

V tejto sekcii nájdete kompletne všetky učivá z ktoréhokoľvek predmetu. Keďže stránka má obmedzenú pamäť na pridávanie obsahu, po písomke sa všetky predchádzajúce učivá vymažú. A aby ste si nemysleli,  že v tejto sekcii nič nie je, všetky predmety sú vypísané v menu :):)

—————

Späť