Roztoky

12.10.2009 14:41

 Roztok je rovnorodá zmes rozpustenej látky(s,l) a rozpúšťadla(viac).

-kvapalná fáza

Rozpúšťadlo:etanol,voda,olej,benzín,acetón

Rozpúšťanie je fyzikálny dej,pretože sa nemení chemická podstata látky,iba jej skupenstvo.

Rozpúšťanie môžme urýchliť premiešavaním,zvyšovaním teploty,jemnosťou častíc.

väčší pohyb molekúl-premiešavanie,zvýšený pohyb čiastočiek

Podľa množstva rozpustenej látky rozlišujeme roztoky na:

1.nenasýtený (zriedený),je taký roztok v ktorom sa ešte pri danej teplote ďalšie množstvo látky rozpustí na homogénnu zmes.

 2.nasýtený,je roztok, v ktorom sa pri danej teplote rozpustilo maximálne množstvo látky tak,aby vznikol homogénny roztok.

 

3.presýtený -je to rôznorodá zmes,pretože sa v nej nachádza už aj množstvo nerozpustenej látky.Množstvo látka,ktoré musíme navážiť,aby vznikol nasýtený roztok je meratelná,konštantná fyzikálna veličina.

Táto veličina sa nazýva rozpustnosť s.

Udáva sa aj závislosť rozpustnosti od teploty,hovoríme jej krivka rozpustnosti.Udáva sa : g/100g rozpúšťadla(napr.H2O)

                                                                                                                                                g/100g roztoku

Rozpustnosť látky závisí od: 1)vlastnosti rozpustenej látky

                                             2)vlastnosti rozpúšťadla

                                              3)teploty

 

 

 

—————

Späť