Teplo

08.11.2009 18:24

Keď odovzdá teplejšie teleso chladnejšiemu telesu pri tepelnej výmene energiu,hovoríme,že teplejšie teloso odovzdalo chladnejšiemu telesu teplo.Môžeme tiež povedať,že chladnejšie teleso prijalo teplo od teplejšieho telesa.

Teplo sa rovná energii,ktorú odovzdá pri tepelnej výmene teplejšie teleos chladnejšiemu. {Q}=J

Teplo je označujeme Q a jednotkou je joule.

Pr.Keď chceme zohriať určité množstvo vody teploty=20 C,prvýkrát na 40 C, a druhýkrát na 60 C,musíme ho v 2 prípade dodať 2x viac tepla ako v prvom prípade.

Pr2:Keď zohrievame 2kg vody,teploty 10 C na teplotu 20 C musíme dodať 2x toľko tepla,ako keby sme zohrali na tú istú teplotu. ina 1kg H2o

Teplo prijaté telesom pri tepelnej výmene je priamomerné zvýšeniu teploty (delta t). delta t =t2-t1 Jednotkou teploty je stupeň C.

Pri určitom zvýšení teploty delta t je prijaté teplo Q priamoúmerné hmotnosti telesa m.

Vo fyzike sa pri výpočtoch častejšie používa termodynamická teplota. Označuje sa T=K (kelvin)

Pri presnom prevode t=0 C zodpovedá 273,15K. V našich výpočtoch budeme,používať približne číslo 273-

 

—————

Späť