Umelé vodné nádrže

07.11.2009 15:55

-vodné plochy vytvorené ľuďmi

Tajchy:

-prvý druh umelých vdných plôch

-Počúvadlo, Richňanské jazero

-slúžili pri banskej činnosti

-dnes slúžia na rekreáciu

Klauzy:

-kvôli splavovaniu dreva

-Slovenský raj, Nízke Tatry

Rybníky:

-Levické, Trnavské, Senné

Štrkoviská:

-pri ťažbe štrku, piesku, v blízkosti riek

-Zlaté Piesky, Senecké jazerá

Vodné priehrady:

-najviac na Váhu (19)

-Liptovská Mara, Sučany, Morava, Kráľová, Krpeľany...

 

-všetky sa využívajú na výrobu elektriny, protipovodňová funkcia, poľnohospodárstvo, rekreácia

-vodné dielo Gabčíkovo - doprava, výroba elektriny (iba pre BA)

-Starina, Ružín - zásobáreň pitnej vody

 

—————

Späť