Úprava algebraických výrazov

10.11.2009 19:23

Vyňatie pred zátvorku:

4x2+40ax=4x.(x+10a)

Na predošlom príklade sme vynímali výrazy pred zátvorku, a robí sa to nasledovne: 

1. Najprv si všimneme, že ktoré čísla alebo písmená sa opakujú v každom výraze. V tomto prípade je to: 4x2+40ax (vidíte?)

2. Teraz tieto opakujúce sa čísla a písmená dáme pred zátvorku: 4x2+40ax=4x.( 

3. A teraz dáme do zátvorky všetko, čo nám zostalo ,ale takým spôsobom, že vlastne budeme od výrazov odrátavať ten výraz pred zátvorkou: 4x2+40ax=4x.(x+10a) -preto, lebo 4x.x robí 4x2 a 4x.10a je 40ax, znamienko + do zátvorky vždy opisujeme z príkladu

-Teraz si skúsime vypočítať podľa tohoto príklad:

3x2y-5x+5xy=x.(3xy-5+5y)

 

Nemali by sme zabúdať aj na pravidlá umocňovania ešte z čias vlády p.p. Opálenej:

a3.a2=a3+2=a5

(a3)2=a3.2=a6

a3:a2=a3-2=a

—————

Späť