Vnútorné geologické procesy

08.11.2009 17:08

-sú to procesy pod povrchom Zeme:

1.Magmatická činnosť

2.Horotvorná činnosť  =vrásnenie

3.Zemetrasenie

4.Premena hornín

 

 

—————

Späť