Voda H20 aqua

08.11.2009 18:03

Voda je základnou podmienkou života na Zemi.

Je zložkou: -rastlinné telá+živ.telá

                  -súčasť hornín a minerálov

-65-80% vody,celkovej hmotnosti rastl.&živ.tela

-rozpúšťajú sa v nej látky

-nachádza sa v organickej aj anorganickej prírode

-súčasť hornín aj minerálov

Vytvára hydrosféru (vodný obal)-75% zemského povrchu,cca 95% -morská voda

V prírode existuje kolobeh vody. Morská voda sa odparí-vznikne oblak-kondenzácia-pršať,alebo snežiť-DAŽĎOVÁ VODA

Dažďová voda-povrchová (rieky,jazerá)

                      -podzemná (prechádza horninami,vrstavami pôdy,v niektorých oblastiach sa obohacuje minerálmi-MINERÁLNA VODA)

Máme rôzne druhy minerálnych vôd s rôznymi liečivými účinkami.Časť dažďovej vody spotrebujú rastliny ako významnú stavebnú látku.Voda má význam pre vodné živočíšstvo aj rastlinstvo-zdroj O.Podzemná voda je prirodzeným zdrojom pitnej vody (dezinfikuje sa chlórom).Pitná voda má svoju chuť,je obohatená o minerály,musí byť zdravotne nezávadná,preto sa vo vodárňach upravuje vyvločkovaním a filtráciou.Úžitková voda-na jej čistotu sa nekladú prísne požiadavky.Používa sa v priemysle-poľn.Po použití pitnej aj úžitkovej vody vzniká odpadová-musí sa čistiť v čističkách odpadových vôd (ČOV).Čistí sa samočistením-pomocou baktérií,vznikajú biologické kaly&plyny.

Kúpele:Smrdáky,Piešťany,Trenčianske Teplice,Dudince,Korytnica

Poznámky z referátov (aj tie vraj treba vedieť)ň

Voda má rôzne stupne tvrdosti:mäkká,stredne tvrdá,tvrdá,veľmi tvrdá

Tvrdá:obsahuje soli  Ca a Mg(minerálne vody)

Mäkká:ich neobsahuje

V tvrdej vode mydlo málo pení,v mäkkej pení.

Poznáme 2 druhy tvrdosti:prechodná tvrdosť-dá sa odstrániť varom a stála tvrdosť vody sa nedá.

Väčšina min.vôd v SR sú preplynené-uhličitané-KYSELKY (789)

Sírne pramene (219)

—————

Späť