Vodstvo SR

04.11.2009 17:14

 a) povrchové: rieky, jazerá, umelé vodné nádrže, potoky

b) podpovrchové: artézska - voda s napätou vodnou hladinou na nepriepustných horninách, minerálna - obsahuje určité množstvo minerálov, krasová - voda na vápenci, termálna - voda ohriata zemským vnútrom

 

 

—————

Späť