Vzduch

09.11.2009 17:04

-plynný obal Zeme,tvorí ovzdušie-atmosféra

-do 11km- troposféra (homogénna zmes viacerých plynov-78% obj.N2,21%O2,1% Ar,CO2

Keďže vzduch obsahuje 21% O2 je dôležitý pre každodenný život.Kyslík je potrebný aj v každodennom živote-podporuje horenie,čo je základom spracovania kovov.Jednotlivé zložky vzduchu vieme od seba oddeliť frakčnou destiláciou skvapalneného vzduchu.Zo vzduchu takýmto spôsobom získavame N2 aj O2 ,ktoré patria aj medzi dôležité priemyselné plyny.

Uchovávajú sa v ocelových fľašiach označené farebnými pruhmi.N2-zelený O2-modrý H2-červený

Dusík-málozlúčivý(inertný) plyn,preto sa využíva na vytvorenie ochrannej atmosféry.Vyrába sa v Dusle-Šaľa.Reaguje s N2+3H2 vznikne amoniak 2NH3 (základ mnohích hnojív).Využíva sa aj v medicíne na vytvorenie mrazivej atmosféry.Človek svojou činnosťou znečisťuje ovzdušie.Najväčšími zdrojmi znečisťovania sú:tepelné elektrárne (hnedé uhlie),teplárne,doprava.Znečistené ovzdušie sa prejaví vo forme kyslých dažďov,smog,globálne oteplovanie planéty.

—————

Späť