Ing. Marián Otruba

Profesor Otruba je náš nový matikár a tak sa všetci modlíme, aby sme dohnali všetky zameškané učivá. Zároveň nás učí aj Informatiku :)