Mgr. Ľubica Salmášová

 Učí nás Etiku. Jej obľúbené slovo je pravdepodobne asertivita :)