Archív článkov

Lesy

14.12.2009 14:23
Lesy:40% rozlohy SR(10% sú poškodené) rôznym hmyzom,hubami,plesňami,alebo sú znečistené človekom -rôzne prír.kalamity -víchrice,povodeň,požiar  Živočíšstvo SR 1)oblasť stepných živo.-10-13% živočíšných druhov SR-hrabavé vtáky(jarabica,bažant,drob...

—————

Fejtoon :D

23.11.2009 23:25
Zase bola malá komplikácia a to taká, že šéfredaktorka Alická chýbala a učivá sa prestali síce neviem z akého dôvodu pridávať. Snažíme sa to dohnať, redakcia nezlenivela (dúfam). A chcem sa aj osprvedlniť za deják, nebude tu zajtra celý, pretože Alicka nestihne pridať dve A4. Do takej úžasnosti...

—————

Úprava algebraických výrazov

10.11.2009 19:23
Vyňatie pred zátvorku: 4x2+40ax=4x.(x+10a) Na predošlom príklade sme vynímali výrazy pred zátvorku, a robí sa to nasledovne:  1. Najprv si všimneme, že ktoré čísla alebo písmená sa opakujú v každom výraze. V tomto prípade je to: 4x2+40ax (vidíte?) 2. Teraz tieto opakujúce sa čísla a písmená...

—————

Pozvánka

10.11.2009 19:13
Zvláštnosťou poznámky je, že môže byť ladená oficiálne (mestské podujatie, rodičovské stretnutie, mítingy) ale aj súkromne (pozvánka na promócie, rodinné oslavy, svadbu). Na základe toho volíme aj formuláciu a obsah pozvánky. Z lexikálnych prostriedkov podľa obsahu a adresáta používame rozmanitý...

—————

Rastlinstvo SR

10.11.2009 18:16
a) podľa nadmorskej výšky:  Dubový stupeň: -rastú duby, hraby, liesky -do 550 m.n.m. -pôdy: hnedozeme, kambizeme (úrodné) -často odlesňované (poľnohosp.) Bukový stupeň: -buk, jedľa -750-1200 m.n.m. -pôdy: kambizem, podzol Smrekový stupeň: -smreky, borovice, smrekovce -1600-1700 m.n.m. -pôdy:...

—————

4. Míľniky vedy a techniky

09.11.2009 18:09
V medzivojnovom období sa rozvíjala veda a technika. Vedci sa dozvedeli ako rozbíjať jadro atómu, Iréne a Frédéric Curierovci zistili, že atómy sa stávajú rádioaktívnymi, ked sú bombardované neutrónmi. Talian Enrico Fermi uskutočnil prvú riadenú reťazovú reakciu. Z Einsteinových teórii sa vyčlenil...

—————

Present Perfect

09.11.2009 17:28
Affirmative: have or has+past participle 1)regular-worked,lived 2)irregular-3rd from I have read 2 cooks about history. Questions: Have I read 2 books? Negative: I have not read 2 books. Použitie:1)nevieme kedy sa to stalo 2)stalo sa to v minulosti,ale má dopad na súčastnosť 3)dej sa začal v...

—————

Merná (hmotnostná) tepelná kapacita látky + domáca úloha

09.11.2009 17:09
Ked dve telesá z rôznych látok, ale s rovnakou hmotnosťou prijmú rovnaké teplo, ich teplota sa nezvýši rovnako. Napr: ked to isté teplo prijme 1kg železa a tiež 1kg vody, teplota železa sa zvýši viac. Túto vlastnosť vyjadruje fyzikálna veličina, ktorá sa nazýva merná (hmotnostná) tepelná kapacita...

—————

Vzduch

09.11.2009 17:04
-plynný obal Zeme,tvorí ovzdušie-atmosféra -do 11km- troposféra (homogénna zmes viacerých plynov-78% obj.N2,21%O2,1% Ar,CO2 Keďže vzduch obsahuje 21% O2 je dôležitý pre každodenný život.Kyslík je potrebný aj v každodennom živote-podporuje horenie,čo je základom spracovania kovov.Jednotlivé...

—————

Pôdy SR

08.11.2009 18:43
Pôdne druhy: -delia sa podľa veľkosti zŕn a)jemnozeme:  1. Piesočnaté:    -menej úrodné     -nachádzajú sa: Záhorská nížina, Východoslovenská nížina    -rastú na nich hlavne borovice   2. Hlinité:    -najúrodnejšie pôdy (černozem,...

—————